Služby

Ponúkame Vám

1. Vyrezávané plastiky, sochy, reliéfy, obrazy, štátne znaky, erby…
2. Sakrálne predmety -

 • Vyrezávané kríže
 • Reliéfy, Svietniky do domov smútkov, kostolov
 • Sochy, obrazy
 • Náhrobné pomníky z dreva
 • Vyrezávané krížové cesty
 • Pomníky a iné

3.Ľudová architektúra
Monumentálne a architektonické predmety z dreva

 • Zvonice
 • Drevené mosty (aj zo samorastov)
 • Uvítacie a oznamovacie tabule
 • Vyrezávané brány, ploty
 • Altánky, otvorené garáže

4. Pamätné stĺpy a pomníky
5. Prírodné sochy a pomníky
6. Prírodné kamenné súsošia
7. Rôzne iné produkty podľa želania

Všetko podľa Vášho želania